Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej Łódź, 22-24 listopada 2017
kosene @ info.p.lodz.pl


Komitet Organizacyjny Konferencji

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE


dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ

jacek.kabzinski @ p.lodz.pl

tel. (+48) 42 631-25-53

dr inż. Rafał Zawiślak

rafal.zawislak @ p.lodz.pl

tel. (+48) 42 631-25-48

dr inż. Grzegorz Wasiak

grzegorz.wasiak @ p.lodz.pl

tel. (+48) 42 631-25-48

dr inż. Jarosław Kacerka

jaroslaw.kacerka @ p.lodz.pl

tel. (+48) 42 631-25-48

dr hab. inż. Andrzej Dębowski

andrzej.debowski @ p.lodz.pl

tel. (+48) 42 631-25-43

dr inż. Janusz Kacerka

janusz.kacerka @ p.lodz.pl

tel. (+48) 42 631-25-48

Adres do korespondencji:

Wszelkie Państwa pytania prosimy kierować bezpośrednio do nas pod adres kosene @ info.p.lodz.pl lub

                    SENE 2017 - Politechnika Łódzka, Instytut Automatyki
                    90-924 Łódź, ul. B.Stefanowskiego 18/22
                    Tel. (+48) 42 636 7644, Fax: (+48) 42 631 2551


Strona zaktualizowana: 15.09.2017