Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej Łódź, 22-24 listopada 2017
kosene @ info.p.lodz.pl

Ogłoszenia bieżące

15.09.2017

Szanowni Państwo

Ze względu na przedłużony termin nadsyłania artykułów oraz okres wakacyjny w systemie konferencji nadal nie mamy dużej liczby recenzji. Prosimy zatem o wyrozumiałość i dodatkowy czas dla recenzentów. O przyjęciu artykułu powiadomimy Państwa niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi od recenzentów. Jednocześnie chciałbym poinformować, że w związku z powyższym, przesuwamy termin zapłaty za konferencję do dnia 6.10.2017.

dr inż. Rafał Zawiślak


31.07.2017

Szanowni Państwo

W związku z licznymi prośbami uczestników Konferencji pragnę poinformować Państwa o przedłużeniu terminu nadsyłania artykułów na SENE 2017 do dnia 28.08.2017. Jednocześnie chciałbym gorąco poprosić o możliwie szybkie nadsyłanie artykułów, co pozwoli nam usprawnić proces ich recenzowania. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zgłosili swojego artykułu w systemie bardzo proszę by to uczynili. .

dr inż. Rafał Zawiślak

W numerach 3-5.2016 Przeglądu Elektrycznego ukazały się...

W numerze 1/2016 Power Electronics and Drives (PE&D) ukazały się...

W wydanej przez wydawnictwo Springer monografii Advanced Control...

Strona zaktualizowana: 15.09.2017