Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

sesja plenarna

Referat plenarny „Rozwój przemysłu - Industry 4.0" wygłosi mgr inż. Mirosław Kuligowski, Siemens Sp. z o.o.

Koncepcja Industry 4.0 jest nowym krokiem w rozwoju systemów automatyki przemysłowej. Jest to koncepcja rozwoju i funkcjonowania systemów na poziomie obecnie niedostępnym. Jej wdrożenie wymaga olbrzymich nakładów finansowych na rozwój - głównie zaawansowanego oprogramowania, ale też spójnej koncepcji funkcjonowania sprzętu. Proces ten został rozpoczęty i już dzisiaj widoczne są pewne elementy tej koncepcji rozwojowej. W ramach tej prezentacji, chcemy pokazać świat produkcji od strony różnorodnych procesów zachodzących wokół ogólnie pojętego przemysłu. Procesy te mają bezpośredni wpływ na przebieg i kształt produkcji. Określimy wyzwania i oczekiwania stojące przed współczesnym, przemysłem. Zobrazujemy jakie przemiany muszą nastąpić i jak tego dokonać, aby produkcja stała się bardziej energooszczędna, bardziej elastyczna, bardziej spersonalizowana, jednocześnie zachowując masowy charakter i wysoką jakość produktu. Omawiając poszczególne etapy procesu produkcji zwrócimy uwagę na elementy projektowania, testowania, automatyzacji i kontroli procesu produkcyjnego. Każdy z tych elementów zobrazujemy propozycjami rozwiązań, które umożliwią adaptację systemów produkcji do nowych oczekiwań. Pokażemy możliwości i korzyści wynikające z zastosowania najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie.


mgr inż. Mirosław Kuligowski absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechatroniki, od 9 lat pracuje w firmie Siemens Sp. z o.o., aktualnie na stanowisku Kierownika Produktu, jako wysokiej klasy specjalista odpowiedzialny jest za m.in. za wdrożenie sterowników programowalnych SIMATIC S7-1200, oraz środowiska projektowego TIA Portal, pełni również rolę koordynatora ds. współpracy z edukacją.

Strona zaktualizowana: 3.04.2022