Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 20-22 listopada 2019
kosene @ info.p.lodz.pl

Recenzenci Konferencji SENE 2017


 •   dr inż. Andrzej Andrzejewski
 •   prof. Roman Barlik
 •   prof. Andrzej Bartoszewicz
 •   prof. Grzegorz Benysek
 •   dr hab. Elżbieta Bogalecka
 •   dr hab. Stefan Brock
 •   prof. Kazimierz Buczek
 •   dr inż. Piotr Chudzik
 •   dr hab. Jakub Dawidziuk
 •   dr hab. Andrzej Dębowski
 •   dr hab. Marian Dubowski
 •   dr hab. Mateusz Dybkowski
 •   dr hab. Andrzej Dzieliński
 •   dr hab. Zbigniew Fedyczak
 •   dr hab. Kazimierz Gierlotka
 •   dr hab. Zbigniew Gmyrek
 •   dr hab. Krzysztof Górecki
 •   dr inż. Rafał Grodzki
 •   prof. Lech Grzesiak
 •   dr hab. Bogusław Grzesik
 •   dr hab. Jarosław Guziński
 •   dr hab. Michał Gwóźdź
 •   prof. Zbigniew Hanzelka
 •   dr inż. Grzegorz Iwański
 •   dr hab. Marcin Janicki
 •   dr hab. Wojciech Jarzyna
 •   dr inż. Marek Jasiński
 •   dr inż. Marcin Jastrzębski
 •   dr inż. Radosław Jeż
 •   dr inż. Jarosław Kacerka
 •   dr hab. Zbigniew Kaczmarczyk
 •   dr hab. Marcin Kamiński
 •   dr hab. Marcin Kasprzak

 •   prof. Marian P. Kaźmierkowski
 •   dr hab. Adam Kempski
 •   dr inż. Marek Korzeniewski
 •   prof. Czesław Tadeusz Kowalski
 •   prof. Zbigniew Krzemiński
 •   prof. Zbigniew Lisik
 •   dr inż. Małgorzata Łatka
 •   dr hab. Mariusz Malinowski
 •   dr hab. Marcin Morawiec
 •   dr inż. Przemysław Mosiołek
 •   prof. Teresa Orłowska-Kowalska
 •   dr hab. Tomasz Pajchrowski
 •   dr hab. Ryszard Pawlak
 •   dr hab. Krzysztof Pieńkowski
 •   prof. Stanisław Piróg
 •   dr inż. Andrzej Radecki
 •   dr hab. Jacek Rąbkowski
 •   prof. Andrzej Sikorski
 •   prof. Roman Śmierzchalski
 •   dr hab. Robert Smoleński
 •   dr inż.  Tomasz Sobieraj
 •   dr hab. Krzysztof Sozanski
 •   dr hab. Robert Stala
 •   prof. Ryszard Strzelecki
 •   prof. Krzysztof Szabat
 •   dr hab. Bartłomiej Ufnalski
 •   dr hab. Konrad Urbański
 •   dr inż. Grzegorz Wasiak
 •   prof. Krzysztof Zawirski
 •   dr inż. Rafał Zawiślak
 •   dr hab. Jerzy Zgraja
 •   dr hab. Krzysztof Zymmer

Komitet Naukowy serdecznie dziękuje tegorocznym Recenzentom, którzy swoją ciężką pracą przyczynili się do wysokiego poziomu referatów prezentowanych na konferencji.

Strona zaktualizowana: 9.11.2017