Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej Łódź, 22-24 listopada 2017
kosene @ info.p.lodz.pl


XIII Konferencja Naukowa

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2017"

Łódź, 22-24 listopada 2017


organizator:

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej

patronat:

Prezydent Miasta Łodzi

Komitet Elektrotechniki PAN

przy wsparciu:

W numerach 3-5.2016 Przeglądu Elektrycznego ukazały się...

W numerze 1/2006 Power Electronics and Drives (PE&D) ukazały się...

W wydanej przez wydawnictwo Springer monografii Advanced Control...

Strona zaktualizowana: 20.11.2017