Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 20-22 listopada 2019
kosene @ info.p.lodz.pl


XIV Konferencja Naukowa

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2019"

Łódź, 20-22 listopada 2019


organizator:

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej


W ostatnich latach publikacje ukazały się:

w numerze 3/2018
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 4/2018
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 5/2018
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerach 3-5.2016 Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 1/2016 Power Electronics and Drives (PE&D)

w wydanej przez wydawnictwo Springer monografii Advanced Control of Electrical Drives and Power Electronic Converters

Strona zaktualizowana: 6.09.2019