Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej Łódź, 22-24 listopada 2017
kosene @ info.p.lodz.pl


XIII Konferencja Naukowa

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2017"


organizator:

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej

patronat:

Komitet Elektrotechniki PAN

przy wsparciu:

W numerach 3-5.2016 Przeglądu Elektrycznego ukazały się...

W numerze 1/2006 Power Electronics and Drives (PE&D) ukazały się...

W wydanej przez wydawnictwo Springer monografii Advanced Control...


Planowane referaty plenarne:

Dr. Qing-Chang Zhong: Autonomous Distributed Control of the Next-Generation Smart Grid

Power systems are going through a paradigm change from centralized generation...

Strona zaktualizowana: 31.01.2017