Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 23-25 listopada 2022
kosene @ info.p.lodz.pl


XV Konferencja Naukowa

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022"

Łódź, 23-25 listopada 2022


Szanowni Państwo - bardzo chcemy, żeby najbliższa, jubileuszowa konferencja wypadła dobrze, z korzyścią dla całego naszego środowiska. Dlatego, po rozważeniu wszystkich za i przeciw, po przyjęciu rad członków Komitetu Naukowego, decydujemy się przenieść organizację konferencji SENE na listopad 2022.


organizator:

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej


W ostatnich latach publikacje ukazały się:

w numerze 68/2020
Biuletynu Polskiej Akademi Nauk

w numerze 6/2020
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 7/2020
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 3/2018
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 4/2018
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 5/2018
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerach 3-5.2016 Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 1/2016 Power Electronics and Drives (PE&D)

w wydanej przez wydawnictwo Springer monografii Advanced Control of Electrical Drives and Power Electronic Converters

Strona zaktualizowana: 7.06.2021