Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej Łódź, 22-24 listopada 2017
kosene @ info.p.lodz.pl
XIII Konferencja Naukowa

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2017"organizator:

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej

Strona zaktualizowana: 13.10.2016