Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 23-25 listopada 2022
kosene @ info.p.lodz.pl


XV Konferencja Naukowa

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022"

Łódź, 23-25 listopada 2022


organizator:

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej


pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN


przy wsparciu:


pobierz ulotkę

Strona zaktualizowana: 21.07.2022