Institute of Automatic Control Łódź, November 22-24, 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Konferencja SENE 2011

W dniach 16-18 listopada 2011 w Łodzi odbyła się jubileuszowa już X Krajowa Konferencja Naukowa "Sterowanie w Energo- elektronice i Napędzie Elektrycznym", SENE 2011.

Konferencja organizowana jest w cyklu dwuletnim. Stanowi ona forum krajowej energoelektroniki i napędu elektrycznego, którego celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego, wymiana doświadczeń oraz zaktywizowanie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi.

Organizatorem konferencji był Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej we współpracy z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Patronatem konferencję objęli: Komitet Elektrotechniki PAN oraz Prezydent Miasta Łodzi. Wsparcia udzielili również:

Referat plenarny „Estymatory zmiennych stanu w energoelektronice i napędzie elektrycznym - z perspektywy 20-lecia”, wygłosiła Pani prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska - kierownik Zakładu Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej, oraz dyrektor Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.

Wykład na temat: „Gdzie publikujemy, a gdzie powinniśmy?”, wygłosiła Pani mgr Małgorzata Krasowska - specjalista naukowy Thomson Reuters, odpowiedzialna za rozwój biznesowy i szkolenia. Zaprezentowała ona zasoby Web of Knowledge i programy bibliometryczne tworzone przez dział naukowy Thomson Reuters (dawniej ISI).

W konferencji wzięło udział 142 uczestników ze wszystkich ośrodków naukowych w kraju zajmujących się energoelektroniką i napędem elektrycznym. Komitet Naukowy Konferencji SENE zakwalifikował do wygłoszenia i opublikowania 92 referaty. Prezentacje ich i dyskusje odbywały się równolegle w trzech salach.

Komitet Naukowy Konferencji SENE wyraził uznanie organizatorom za trud włożony w organizację konferencji i postanowił powierzyć zorganizowanie następnej konferencji SENE 2013 Instytutowi Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Updated: 3.04.2022