Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 23-25 listopada 2022
kosene @ info.p.lodz.pl

Sesje specjalne


1. "Inteligentne algorytmy w sterowaniu i diagnostyce napędów elektrycznych"

zorganizowana przez profesorów Tomasza Tarczewskiego i Marcina Kamińskiego

Zgodnie z trendami, które mogą zostać zaobserwowane w renomowanych czasopismach oraz materiałach konferencji branżowych, wzrasta liczba aplikacji w napędzie elektrycznym algorytmów bazujących na teorii sztucznej inteligencji. Analizowane rozwiązania dotyczą sterowania, odtwarzania sygnałów oraz diagnostyki układów. Prace opisują rozwój metod oraz implementacje sprzętowe. Niniejsza sesja specjalna jest zgodna ze wspomnianymi zagadnieniami. Zapraszamy do przesyłania prac z zakresu zastosowań sieci neuronowych, modeli rozmytych, metaheurystycznych algorytmów optymalizacyjnych dla maszyn elektrycznych oraz przekształtników energoelektronicznych. W sesji mogą zostać zaprezentowane referaty regularne oraz prace przedstawiające wyniki badań wstępnych.

Strona zaktualizowana: 29.07.2022