Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl


Komitet Organizacyjny Konferencji

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE


dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ

jacek.kabzinski @ p.lodz.pl

tel. (+48) 42 631-25-53

 

dr inż. Rafał Zawiślak

rafal.zawislak @ p.lodz.pl

tel. (+48) 42 631-25-48

dr inż. Jarosław Kacerka

jaroslaw.kacerka @ p.lodz.pl

tel. (+48) 42 631-25-48Adres do korespondencji:

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do nas pod adres kosene @ info.p.lodz.pl lub

                    SENE 2023 - Politechnika Łódzka, Instytut Automatyki
                    90-537 Łódź, ul. B.Stefanowskiego 18
                    Tel. (+48) 42 631 2547, (+48) 42 631 2560


Strona zaktualizowana: 18.12.2022