Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 23-25 listopada 2022
kosene @ info.p.lodz.pl

Publikacje

Po konferencjach SENE Komitet Naukowy rekomenduje szereg prac do publikacji w czasopismach naukowych i monografiach.


W ostatnich latach publikacje ukazały się:

w numerze 68/2020
Biuletynu Polskiej Akademi Nauk

w numerze 6/2020
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 7/2020
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 3/2018
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 4/2018
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 5/2018
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerach 3-5.2016 Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 1/2016 Power Electronics and Drives (PE&D)

w wydanej przez wydawnictwo Springer monografii Advanced Control of Electrical Drives and Power Electronic Converters

Strona zaktualizowana: 3.05.2022