Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

PROGRAM XVI KONFERENCJI NAUKOWEJ
Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2023"


CZWARTEK 23 listopada

9:00 - 9:50 Intelligent Control System for Low-Carbon Operation of Energy Intensive Equipment
Based on End-edge-cloud Collaboration

prof. Tianyou Chai, Northeastern University, Shenyang, China
   
9:50 - 11:10 30 lat konferencji SENE – rozwój polskich szkół naukowych
w obszarze energoelektroniki i napędu elektrycznego

Jacek Kabziński, Roman Barlik, Andrzej Dębowski, Krzysztof Górecki, Teresa Orłowska-Kowalska, Stanisław Piróg, Andrzej Sikorski, Krzysztof Zawirski


Sesja   A1 (czwartek 11:30-13:30)

Applications of mathematical nonlinear control theory

Przewodniczący: Witold Respondek/Jacek Kabziński


 • [art. 24]: Wiktor Malesza    

  O linearyzcji obiektów sterowania z ograniczonymi sygnałami wejściowymi

  On feedback linearization of input constrained systems

 • [art. 13]: Souhir Messaoudi, Florentina Nicolau, Malek Ghanes, Lassaad Sbita, Jean-Pierre Barbot    

  Flatness-Based Control Strategy for Two Boost Choppers and One Buck-Boost Chopper Connected in Parallel

  Flatness-Based Control Strategy for Two Boost Choppers and One Buck-Boost Chopper Connected in Parallel

 • [art. 46]: Marcin Nowicki, Witold Respondek    

  Systemy mechaniczne linearyzowalne przez sprzężenienie zwrotne z jednym złączem obrotowym

  Feedback linearizable mechanical systems with rotational DOFs

 • [art. 33]: Marcin Jastrzębski, Jacek Kabziński, Przemysław Mosiołek    

  Proste, odporne sterowanie położeniem serwonapędu

  Simple, robust servo position control

 • [art. 17]: Filip Szewczyk, Piotr Chudzik    

  Metoda Ponownego Rozruchu Obracającego się Silnika Indukcyjnego z Wykorzystaniem Sterowania Ślizgowego z Ruchomą Krzywą Przełączeń

  Reaching Law Sliding Mode Control Restart Strategy for Rotating Induction Machine


Sesja   B1 (czwartek 11:30-13:30)

Układy napędowe 1

Przewodniczący: Tomasz Tarczewski


 • [art. 27]: Paweł Czopek, Jakub Bernat    

  Osiowo Symetryczny Siłownik MRE ze sterowaniem PIR

  The Axisymmetric MRE Actuator in PIR control system

 • [art. 1]: Michał Adamczyk, Teresa Orłowska-Kowalska    

  Adaptacyjny detektor różnych typów uszkodzeń czujników prądu w sterowanym wektorowo układzie napędowym z silnikiem indukcyjnym

  Adaptive detector of various types of current sensors faults in vector-controlled induction motor drive

 • [art. 23]: Krystian Teler, Teresa Orłowska-Kowalska    

  Neuronowy klasyfikator uszkodzeń czujników prądu w napędzie z silnikiem PMSM

  Neural classifier of current sensor faults in PMSM drive

 • [art. 51]: Przemysław Pietrzak, Marcin Wolkiewicz    

  Zastosowanie ciągłej transformaty falkowej oraz konwolucyjnych sieci neuronowych w diagnostyce uszkodzeń uzwojeń stojana silnika synchronicznego o magnesach trwałych

  Application of continuous wavelet transform and convolutional neural networks for fault diagnosis of PMSM stator windings

 • [art. 22]: Sebastian Giziewski, Marek Adamowicz    

  Napęd z silnikiem indukcyjnym i 4-gałęziowym falownikiem SiC do turbosprężarek powietrza ogniw paliwowych dużej mocy

  SiC-based high-speed drive with induction motor for high power fuel cell air turbochargers

 • [art. 45]: Albert Sawiński, Piotr Chudzik, Karol Tatar    

  Synteza i badania algorytmów sterowania ślizgowego modelu drona czterowirnikowego

  Synthesis and research of the quadrotor sliding mode control algorithms


Sesja   C1 (czwartek 11:30-13:30)

Analiza i optymalizacja układów energoelektroniki 1

Przewodniczący: Ryszard Strzelecki


 • [art. 31]: Sebastian Bąba, Grzegorz Palesa, Jarosław Wiśniewski, Filip Mańka    

  Praktyczne wykorzystanie metod pomiaru temperatury złącza tranzystora SiC MOSFET w oparciu o parametry elektryczne

  Considerations on SiC MOSFET TSEP-based junction temperature measurement routines in practical use

 • [art. 26]: Marcel Mikołajczyk, Paweł Jonak, Jakub Łukowiak, Adam Krupa, Kamil Kierepka, Marek Skorupski, Marcin Żelechowski    

  Optymalizacja geometrii ceramicznego radiatora dla obudowy TO-247 SiC w przekształtniku HV z wykorzystaniem analizy CFD

  Optimization of ceramic heat sink geometry for TO-247 SiC package in HV converter using CFD analysis

 • [art. 49]: Krzysztof Górecki, Paweł Górecki    

  Wpływ relacji między okresem aktywnych cykli termicznych a termicznymi stałymi czasowymi na czas pracy tranzystorów mocy do uszkodzenia

  Influence of the dependence between the period of active thermal cycles and thermal time constants on the time to failure of power transistors

 • [art. 11]: Krzysztof Nowaszewski, Krzysztof Kulikowski, Andrzej Sikorski, Mateusz Wasilewski, Adam Kuźma, Krzysztof Dmitruk, Hubert Jakubowski    

  Emisja przewodzona na porcie wejściowym naziemnej jednostki zasilającej statki powietrzne w standardzie 28 V DC oraz 270 V DC

  Conducted emission at the input port of the ground power supply unit for 28 V DC and 270 V DC aircrafts

 • [art. 29]: Zbigniew Krzemiński, Marek Adamowicz    

  Porównanie działania transformatora symetryzującego (zygzak) z aktywnym energoelektronicznym symetryzatorem prądów fazowych linii niskiego napięcia

  Comparison of the operation of a zigzag transformer with the active power electronic phase balancer in the LV line

 • [kom. 7]: Robert Smoleński    

  Nowe przypadki braku kompatybilności elektromagnetycznej w sieciach nN o znacznym udziale generacji prosumenckiej

  New cases of electromagnetic compatibility issues in LV grid with a significant share of prosumer generation


Sesja   A2 (czwartek 15:00-16:40)

Innowacyjne metody i narzędzia w kształceniu

Przewodniczący: Mariusz Stępień


 • [art. 38]: Jacek Kabziński    

  Publikacje z zakresu automatyki napędu jako opis przypadku na egzaminie kompetencyjnym dla studentów wydziału elektrycznego

  Publications in the field of drive automation as a case study used for the competency exam for students of control and electrical engineering at the university of technology

 • [kom. 4]: Bartłomiej Ufnalski    

  Inżynier automatyk – profesjonalny hobbysta

  Control engineer – a professional hobbyist

 • [art. 41]: Krzysztof Przybyła, Krystian Frania, Marcin Kasprzak, Mariusz Stępień    

  Stanowiska do zajęć laboratoryjnych z energoelektroniki - przykład falownika rezonansowego

  Laboratory setups for power electronics classes – resonant inverter example

 • [art. 42]: Mariusz Zdanowski, Piotr Grzejszczak    

  Stanowiska dydaktyczne w laboratorium energoelektroniki ISEP/ZEP PW – opracowanie i implementacja w procesie dydaktycznym

  Didactic workstations in the ISEP/ZEP WUT power electronics laboratory - development and implementation in the didactic process

 • [art. 32]: Mariusz Stępień, Paweł Lasek, Dawid Mańka, Patryk Tylutki    

  Projekty PBL jako przykład nowoczesnego kształcenia zindywidualizowanego w obszarze energoelektroniki

  PBL Activities as an example of modern individual education in area of power electronics


Sesja   B2 (czwartek 15:00-16:40)

Układy i elementy energoelektroniki

Przewodniczący: Zbigniew Krzemiński


 • [kom. 1]: Piotr Tetlak, Robert Smoleński, Piotr Leżyński    

  Designing energy-efficient bistable relays with linear characteristics using the finite element method

  Designing energy-efficient bistable relays with linear characteristics using the finite element method

 • [art. 18]: Rafał Kopacz    

  Metoda quasi-dwupoziomowa jako uniwersalne podejście do balansowania napięcia szeregowo połączonych tranzystorów SiC MOSFET

  Quasi-two-level method as an universal approach for voltage balancing of series-connected SiC MOSFETs

 • [art. 10]: Dawid Zięba, Jacek Rąbkowski    

  Elastyczne cewki Rogowskiego w pomiarach szybko przełączających modułów tranzystorowych SiC MOSFET – ograniczenia i wyzwania

  Flexible Rogowski current probes in measurements of ultra-fast SiC MOSFET modules – limitations and challenges

 • [art. 34]: Mateusz Wasilewski, Piotr Falkowski    

  Przekształtnik DC-AC z dodatkowym, pośredniczącym przekształtnikiem DC-DC

  DC-AC converter, with additional, intermediary DC-DC converter

 • [art. 3]: Przemysław Kowalczyk, Adam Krupa, Krzysztof Gedroyć, Andrzej Gierałtowski, Marcin Żelechowski    

  Automatyczne strojenie częstotliwości stosowane w przekształtnikach rezonansowych dla aplikacji plazmowych

  Automatic frequency control of resonant inverters used for plasma applications


Sesja   C2 (czwartek 15:00-16:40)

Analiza i optymalizacja układów energoelektroniki 2

Przewodniczący: Grzegorz Iwański


 • [art. 15]: Rafał Miśkiewicz, Przemysław Trochimiuk, Jacek Rąbkowski    

  Maksymalizacja sprawności zestawu przekształtników AC/DC i DC/DC poprzez zmiany napięcia obwodu pośredniczącego

  Maximizing the efficiency of the AC/DC and DC/DC converters by changing the DC-link voltage

 • [art. 12]: Radosław Nalepa, Karol Najdek    

  Estymacja prądu indukcyjności przetwornicy podwyższającej napięcie w stanach dynamicznych za pomocą sieci neuronowej NARX

  Estimation of the boost converter inductance current in dynamic conditions by means of NARX neural network

 • [art. 4]: Wawrzyniec Mokrogulski, Marcin Falkiewicz, Marcin Żelechowski    

  Automatyzacja pomiarów parametrów rozproszeniowych wielobramników z wykorzystaniem wektorowego analizatora obwodów

  Automation of measurement of scattering parameters of multiports using a vector network analyzer

 • [art. 19]: Hamed Bizhani, Grzegorz Iwański    

  Modelowa strategia minimalnego napięcia łącza DC oparta na predykcjach dla systemów fotowoltaicznych podłączonych do sieci

  A Model Predictive based Minimum DC-link Voltage Strategy for Grid-Connected PV Systems

 • [kom. 11]: Piotr Leżyński    

  Sterowanie inwerterów solarnych wspierające system elektroenergetyczny

  Control of Solar Inverters Supporting the Power System


Sesja   A3 (czwartek 17:00-18:00)

Zastosowania energoelektroniki 1

Przewodniczący: Paweł Górecki


 • [art. 5]: Mikołaj Koszel, Kornel Wolski, Piotr Grzejszczak    

  Badania wysokosprawnego dwukierunkowego izolowanego sprzęgu AC/DC o szerokim zakresie regulacji napięcia stałego

  Research on a high-efficiency bi-directional isolated AC//DC coupler with a wide range of DC voltage regulation

 • [art. 7]: Karol Najdek, Radosław Nalepa    

  Dobór nastaw przekształtnika z podwójnym mostkiem aktywnym w kaskadowej strukturze regulacji za pomocą techniki D-rozbicia

  Dual-Active-Bridge converter cascaded regulators gains selection by means of the D-decomposition technique

 • [art. 35]: Jędrzej Pietryka, Marek Adamowicz, Zbigniew Krzemiński    

  Przekształtnik DC-DC 24V/12kV z transformatorem macierzowym do ładowarek kondensatorów wysokonapięciowych HVCC

  24V/12kV DC-DC converter with a matrix transformer for high-voltage capacitor chargers HVCC

 • [kom. 2]: Paweł Szcześniak    

  Elastyczność systemu elektroenergetycznego - wybrane aplikacje przekształtników energoelektronicznych

  Flexibility of the power system - selected applications of power electronic converters


Sesja   B3 (czwartek 17:00-18:00)

Przekształtniki energoelektroniczne

Przewodniczący: Mateusz Dybkowski


 • [art. 20]: Serafin Bachman, Marek Turzyński, Marek Jasiński    

  Modern control strategy of bidirectional DAB converter with consideration of control nonlinearity

  Modern control strategy of bidirectional DAB converter with consideration of control nonlinearity

 • [art. 47]: Adam Muc, Jan Iwaszkiewicz    

  Trójfazowy falownik kaskadowy sterowany wektorami obliczonymi na podstawie falki Haara

  Three-phase Cascade Inverter Controlled by Signals Calculated on the Basis of the Haar Wavelet

 • [art. 2]: Maciej Skowron    

  Analiza systemów detekcji zwarć zwojowych PMSM wykorzystujących uczenie transferowe głębokich sieci konwolucyjnych.

  Analysis of PMSM short-circuit detection systems using transfer learning of deep convolutional networks.

 • [kom. 6]: Krzysztof Kolano    

  Nowa uproszczona metoda sterowania wektorowego dedykowana zwłaszcza do pracy w strefie osłabiania pola

  A new simplified vector control method dedicated especially for operation in the field weakening area


Sesja   C3 (czwartek 17:00-18:00)

Układy napędowe 2

Przewodniczący: Czesław Kowalski


 • [art. 44]: Konrad Urbański, Stefan Brock, Dariusz Janiszewski    

  Sterowanie z wykorzystaniem regulatora z opóźnieniami sygnału

  Control of the system using a controller with delayed inputs

 • [art. 6]: Marcin Gulczyński, Marek Adamowicz, Marek Olesz    

  Diagnostyka off-line stanu izolacji uzwojeń silników 6 kV z wykorzystaniem obrazowania akustycznego wyładowań niezupełnych

  Off-line diagnostics of insulation condition in 6kV motor windings using acoustic imaging of partial discharges

 • [art. 48]: Karol Wróbel, Grzegorz Tarchała    

  Wielowarstwowy estymator prędkości silnika indukcyjnego

  Multilayer speed estimator of an induction motor

 • [art. 25]: Andrzej Dębowski    

  O sterowaniu otwarto-zamkniętym wykorzystywanym we współczesnych zastosowaniach energoelektroniki

  On the feedforward-feedback control used in modern power electronics applications


Sesja   (piątek 09:00-10:00)

Perspektywy rozwoju energoelektroniki i napędu elektrycznego 1

Przewodniczący: Krzysztof Szabat


 • [kom. 3]: Bartłomiej Ufnalski    

  Elektryfikacja środków transportu lądowego, powietrznego i wodnego

  Electrification of land, air, and water means of transportation

 • [kom. 13]: Stefan Brock    

  Wybrane problemy zastosowania metod uczenia maszynowego w układach sterowania

  Selected problems in the application of machine learning methods to control systems

 • [kom. 14]: Robert Smoleński    

  Zastosowanie uczenia maszynowego w modelowaniu behawioralnym systemu elektroenergetycznego

  Application of machine learning in behavioral modeling of the power system


Sesja   A4 (piątek 10:00-11:00)

Perspektywy rozwoju energoelektroniki i napędu elektrycznego 2

Przewodniczący: Krzysztof Szabat


 • [kom. 10]: Jacek Rąbkowski    

  Stan aktualny i trendy w rozwoju technologii półprzewodnikowych przyrządów mocy

  Current status and trends in the development of semiconductor power device technology

 • [kom. 5]: Mateusz Dybkowski    

  Napędy o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa w elektromobilności

  Fault tolerant control drives for electromobility

 • [art. 36]: Robert Stala, Szymon Folmer, Andrzej Mondzik    

  Przekształtnik rezonansowy DC-DC obniżający napięcie z tranzystorami GaN w układach scalonych i diodami SiC

  Resonant step-down DC-DC converter based on GaN power integrated circuits and SiC diodes


Sesja   B4 (piątek 10:00-11:00)

Układy napędowe 3

Przewodniczący: Piotr Chudzik


 • [art. 43]: Robert Surus, Tomasz Tarczewski    

  Sterowanie predykcyjne prądu dla synchronicznego silnika reluktancyjnego - analiza tętnień prądu

  Finite Control Set Model Predictive Current Control for Reluctance Synchronous Motor - Current Ripple Analysis

 • [art. 8]: Bartłomiej Wicher, Stefan Brock    

  Dobór nastaw regulatora prędkości opartego o strukturę ADRC, dedykowanego dla układu dwumasowego

  Tuning algorithm for ADRC speed control dedicated to two - mass system

 • [art. 9]: Piotr Serkies, Piotr Żuk, Adam Gorla    

  Stanowisko laboratoryjne do eksperymentalnego porównania wybranych metod tłumienia wibracji w napędzie mechatronicznym

  Laboratory stand for experimental comparison of selected vibration damping methods in a mechatronic drive


Sesja   A5 (piątek 11:20-13:00)

Przetwarzane sygnałów w układach napędowych

Przewodniczący: Bartłomiej Ufnalski


 • [art. 40]: Bogdan Fabiański, Tomasz Pajchrowski, Krzysztof Zawirski    

  Rozwiązania układowe i przetwarzanie sygnałów w autorskim interfejsie momentomierza stanowiska badawczego napędu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym

  Electronic system and signal processing solutions in torque-meter interface of switched reluctance motor drive laboratory test bench

 • [art. 30]: Łukasz Niewiara, Michał Gierczyński, Tomasz Tarczewski, Lech M. Grzesiak    

  Praktyczne aspekty idntyfikacji i dynamicznego modelowania obwodu elektrycznego reluktancyjnego silnika synchronicznego

  Practical approach for identification and dynamic modeling of reluctance synchronous motors’ electrical circuit

 • [art. 14]: Karol Wróbel, Krzysztof Szabat, Bartłomiej Wicher, Stefan Brock    

  Hybrydowy ślizgowy obserwator Luenbergera w układzie napędowym z połączeniem elastycznym

  Hybrid sliding Luenberger observer for drive system with elastic connection

 • [art. 52]: Przemysław Pietrzak, Marcin Wolkiewicz    

  Zastosowanie niskobudżetowego mikrokontrolera z rdzeniem ARM Cortex-M do diagnostyki uszkodzeń uzwojeń stojana w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi

  Application of a low-cost microcontroller with ARM Cortex-M core for stator winding fault diagnosis in drive systems with induction motors

 • [art. 37]: Bogdan Fabiański, Tomasz Pajchrowski, Krzysztof Zawirski    

  Przetwarzanie sygnału momentomierza Futek TRS705 oraz komunikacja wewnętrza w zautomatyzowanym stanowisku badawczym napędu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym.

  Digital signal processing of the Futek TRS705 torque meter and internal communication solutions in an automated laboratory test-bench for a switched reluctance motor drive.


Sesja   B5 (piątek 11:20-13:00)

Zastosowania energoelektroniki 2

Przewodniczący: Andrzej Sikorski


 • [art. 39]: Zbigniew Kaczmarczyk, Marcin Kasprzak, Paweł Lasek, Krzysztof Przybyła, Marcin Skóra, Krzysztof Stankiewicz    

  Realizacja systemu bezprzewodowego przesyłu energii na zasadzie sprzężenia pojemnościowego

  Implementation of a wireless energy transfer system based on capacitive coupling

 • [art. 21]: Piotr Grzejszczak, Bartosz Nowatkiewicz    

  Modułowy synchroniczny przekształtnik DC/DC w technologii GaN o dużej obciążalności prądowej

  Modular synchronous DC/DC converter with high current GaN MOSFETs

 • [art. 28]: Adam Muc, Andrzej Kasprowicz, Piotr Mysiak    

  Pasywny koncentrator dla falowników jednofazowych z wyjściem trójfazowym wykorzystujący dławiki sprzężone magnetycznie

  Passive concentrator for single-phase inverters with three-phase output using magnetically coupled reactors

 • [art. 16]: Wojciech Jurczak, Dawid Stawiarski, Kamil Zygmunt    

  Metoda analizy rozpływu prądu w baterii kondesatorów pośredniczącego obwodu DC przemiennika częstotliwości

  A method of analyzing the current sharing in the capacitor bank of the intermediate DC circuit in the variable frequency inverter

 • [art. 50]: Łukasz Ciepliński, Michał Gwóźdź, Adam Gulczyński    

  Zasilacz sieciowy z przestrajalnym filtrem indukcyjnym i funkcjonalnością aktywnej kompensacji równoległej

  Power supply with tunable inductive filter and active parallel compensation functionality


Uwaga: Kolorem niebieskim zaznaczono referaty zgłoszone do konkursu na Najlepszego Młodego Autora Sene 2023.

Strona zaktualizowana: 8.11.2023