Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Konferencja SENE 2013

W dniach 20-22 listopada 2013 w Łodzi odbyła się już XI Krajowa Konferencja Naukowa "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym", SENE 2013.

Referat plenarny „Rozwój metod sterowania w energoelektronice i napędzie elektrycznym”, wygłosił Pan prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski z Politechniki Warszawskiej. (więcej) (more)

Drugi referat plenarny: „Controller Design for Linear Parameter-Varying Systems by Convex Optimization”, wygłosił Pan prof. Carsten W. Scherer z University of Stuttgart. (więcej) (more)

Organizatorem konferencji był Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej. Patronatem konferencję objęli: Komitet Elektrotechniki PAN, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Wsparcia udzielili również:

Konferencja organizowana jest w cyklu dwuletnim. Stanowi ona forum krajowej energoelektroniki i napędu elektrycznego, którego celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego, wymiana doświadczeń oraz zaktywizowanie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi.

Tradycyjnym akcentem konferencji było wręczenie młodym pracownikom naukowym nagród za najlepsze referaty.

Strona zaktualizowana: 3.04.2022