Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

sesja plenarna

Referat plenarny „Zastosowanie optymalizacji wypukłej do projektowania regulatorów w układach liniowych o zmiennych parametrach wygłosi profesor Carsten W. Scherer

Liniowe układy niestacjonarne (LPV) są opisywane liniowymi równaniami różniczkowymi których macierze opisujące zależą, zarówno liniowo jak i nieliniowo, od zmiennych parametrów. Celem opracowywanych metod projektowania regulatorów o takiej samej strukturze jest dobór parametrów pozwalających spełnić wymagania dotyczące stabilności oraz jakości regulacji w całym dopuszczalnym zakresie zmian parametrów. Zastosowanie regulatorów LPV z bieżącymi pomiarami parametrów pozwala uzyskać lepszą jakość regulacji niż w przypadku układów sterowania niewrażliwego wykorzystujących kompensatory nieadaptacyjne. Uwzględniając fakt, że dostępność wartości zmiennych parametrów pozwala wnioskować o zmianach punktu pracy, prezentowane podejście jest jako naturalna alternatywa dla układów sterowania gain-schedule stosowanych w układach nieliniowych. W referacie wskazane zostaną istotne problemy związane z badaniem stabilności i jakości regulacji układów niestacjonarnych. Głównym celem jest przegląd podstawowych koncepcji rozwoju numerycznych metod optymalizacji wypukłej które stosowane byłyby do analizy i syntezy regulatorów w takich układach. Zasygnalizowane zostaną najnowsze wyniki badań teoretycznych nad niewrażliwymi układami sterowania obiektami niestacjonarnymi. Przedstawione zostaną również przykłady ilustrujące korzyści płynące z zastosowania omawianej metody projektowej.


Profesor Carsten W. Scherer uzyskał stopień doktora w dyscyplinie matematyka na Uniwersytecie w Wirzburgu w roku 1991. Po prowadzeniu badań naukowych na uniwersytetach: University of Groningen (Holandia), University of Michigan (Ann Arbor) oraz Washington University (St. Louis) dr. Scherer otrzymał stanowisko associate professor na Delft University of Technology w roku 1993.

W roku 1999 spędził trzy miesiące jako profesor wizytujący w Automatic Control Laboratory w ETH w Zurichu. W latach 2001-2010 pracował na stanowisku profesora w Delft Center for Systems and Control w Delft University of Technology. Od marca 2010 kieruje katedrą SRC SimTech Chair "Mathematical Systems Theory" na wydziale matematyki w University of Stuttgart.

Głównym polem zainteresowań naukowych profesora Scherera jest zastosowanie metod optymalizacji do projektowania zawansowanych algorytmów sterowania i ich stosowanie w układach mechatronicznych, lotniczych i kosmicznych.

Prof. Carsten W. Scherer kierował IFAC technical committee on Robust Control (2002-2008) i był redaktorem IEEE Transactions on Automatic Control (1997-1999), Automatica (2000-2006) oraz Systems & Control Letters. Jest redaktorem European Journal of Control.

Strona zaktualizowana: 3.04.2022