Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Lista referatów XIII Konferencji Naukowej
Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2017"

(tytuły i streszczenia pochodzą z materiałów dostarczonych przez autorów)


 1.   Jacek KABZIŃSKI, Przemysław MOSIOŁEK   

  Adaptacyjne sterowanie dwu-masowego układu napędowego z nieliniową charakterystyką sztywności

  Adaptive Control of Two-Mass Drive System with Nonlinear Stiffness

 2.   Piotr DERUGO   

  Adaptacyjny regulator rozmyty typu II z warstwą tranzycji na potrzeby regulacji prędkości silnika obcowzbudnego

  Adaptive Fuzzy PID Type II DC Shunt Motor Speed Controller with Petri Transition Laye

 3.   Marcin KAMIŃSKI   

  Algorytm GWO zastosowany w optymalizacji adaptacyjnego regulatora neuronowo-rozmytego układu dwumasowego

  The GWO algorithm applied for optimization of adaptive neuro-fuzzy controller used for two-mass system

 4.   Piotr SOBAŃSKI   

  Algorytm modulacji napięcia w napędzie tolerującym uszkodzenia tranzystorów przekształtnika energoelektronicznego

  Voltage Modulation Algorithm in the Drive Fed by the Fault-tolerant Power Converter

 5.   Andrzej RADECKI, Piotr CHUDZIK   

  Analiza metod sterowania zasobnikiem superkondensatorowym pojazdu trakcyjnego w wybranych stanach pracy sieci trakcyjnej

  The analysis of traction vehicle ultracapacitor control methods in chosen states of traction power grid

 6.   Mateusz KORZONEK   

  Analiza porównawcza zakresów stabilności wybranych estymatorów prędkości silnika indukcyjnego typu MRAS

  Comparative analysis of stability ranges of selected induction motor speed estimators type MRAS

 7.   Paweł DRÓŻDŻ, Krzysztof DRÓŻDŻ, Krzysztof SZABAT   

  Analiza wpływu zmian parametrów napędu dwumasowego na właściwości dynamiczne ślizgowej struktury sterowania

  Analysis of the changes of the two-mass system parameters to the dynamic properties of the sliding-mode control structure

 8.   Piotr GAJEWSKI   

  Badania eksperymentalne bezpośredniego sterowania momentem i mocą systemu elektrowni wiatrowej z PMSG

  Experimental Studies of Direct Torque and Power Control of Wind Energy Conversion System with PMSG

 9.   Jacek LISTWAN   

  Badania eksperymentalne metody bezpośredniego sterowania polowo-zorientowanego 6-fazowym silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem sterowania ślizgowego Super-Twisting

  Experimental studies of Super-Twisting Sliding Mode Direct Field-Oriented Control of six-phase induction motor

 10.   Marcin WOLKIEWICZ, Grzegorz TARCHAŁA   

  Diagnostyka uszkodzeń elektrycznych silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości w zamkniętej strukturze sterowania

  Diagnosis of electrical damages of an induction motor supplied from a frequency converter in closed-loop control structure

 11.   Monika LIEDKE, Eugeniusz ŁOWIEC, Wojciech MATELSKI, Leszek WOLSKI, Ryszard STRZELECKI   

  Dobór zasobnika hybrydowego na podstawie modeli matematycznych i charakterystyki zmienności obciążenia

  Selection of AHI + SC Hybrid Storage Based on Mathematical Models and Load Variation Characteristics

 12.   Krzysztof DRÓŻDŻ   

  Estymacja zmiennych stanu i parametru układu dwumasowego za pomocą filtrów Kalmana

  Estimation of state variables and parameter of the two-mass system using Kalman filters

 13.   Piotr LEGUTKO   

  Falownik klasy E (30 MHz, 300 W) z niskostratnym drajwerem hybrydowym

  The Class E Inverter (30 MHz, 300 W) with Low-Losses and Fast Switching Hybrid Driver for DE Series MOSFET Transistors

 14.   Ryszard STRZELECKI, Wojciech MATELSKI, Valentin TOMASOV   

  Hybrydowy bezstopniowy transformator dystrybucyjny z czterokwadrantowym przekształtnikiem AC/DC/AC po stronie niskiego napięcia – badania symulacyjne

  Hybrid stepless distribution transformer with four-quadrant AC/DC/AC converter at low voltage side - simulation tests

 15.   Piotr J. SERKIES   

  Implementacja wybranych regulatorów prędkości napędu z połączeniem sprężystym na sterowniku PLC

  Implementation of selected speed regulators of the drive with elastic coupling on the PLC controller

 16.   Leszek WYDŹGOWSKI, Łukasz J. NIEWIARA, Tomasz TARCZEWSKI, Lech M. GRZESIAK, Marek ZIELIŃSKI   

  Jednofazowy mostkowy przekształtnik DC-AC z tranzystorami GaN GIT

  Single-phase DC-AC bridge converter with GaN GIT transistors

 17.   Tomasz PAJCHROWSKI, Adrian WÓJCIK   

  Kompensacja momentu zaczepowego w napędzie z silnikiem PMSM z wykorzystaniem sterowania z uczeniem iteracyjnym

  Cogging torque compensation in PMSM drive using ILC

 18.   Piotr SOBAŃSKI   

  Metody diagnostyki awarii tranzystorów w przekształtniku sieciowym AC/DC

  Transistor Fault Diagnostic Methods in the AC/DC Line-Side Converter

 19.   Zbigniew KACZMARCZYK, Krystian FRANIA, Krzysztof BODZEK, Adam RUSZCZYK    

  Metody zwiększania odległości bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej rezonansowych kaskad cewek

  Methods for increasing a distance of wireless electrical energy transfer of resonant cascades of magnetically coupled coils

 20.   Leszek JARZĘBOWICZ   

  Modelowanie zmienności prądów szybkoobrotowego silnika PMSM oparte na dyskretnych danych pomiarowych

  An approach to modeling currents of high-speed PMSM based on discrete feedback

 21.   Krzysztof OBRĘBSKI   

  Nadmiarowy, odporny na awarie przekształtnik DC-DC dla nanosieci

  Redundant, fault tollerant DC-DC converter for nano-grid applications

 22.   Bartłomiej UFNALSKI, Lech M. GRZESIAK, Arkadiusz KASZEWSKI, Andrzej GAŁECKI   

  O podobieństwach i wyzwaniach regulatorów wielorezonansowych i regulatorów z uczeniem iteracyjnym dla przekształtników sieciowych oraz dlaczego sprzężenie w przód ma znaczenie

  On the similarity and challenges of multiresonant and iterative learning current controllers for grid converters and why the disturbance feedforward matters

 23.   Wojciech PLUTA   

  Obliczanie strat mocy w blachach elektrotechnicznych z uwzględnieniem anizotropii magnetycznej

  Calculating power loss in electrical steel taking into account magnetic anisotropy

 24.   Marcin MORAWIEC, Arkadiusz LEWICKI, Zbigniew KRZEMIŃSKI   

  Obserwator prędkości kątowej wirnika maszyny indukcyjnej klatkowej oparty na metodzie backstepping ze ślizgowymi funkcjami przełączającymi

  Speed observer of induction machine based on backstepping and sliding mode approaches

 25.   Adam SOŁBUT    

  Ocena stanu układu napędowego z silnikiem klatkowym przy nieznanej częstotliwości napięcia zasilającego

  Squirrel-cage motor drives state estimation with unknown supplying voltage frequency

 26.   Andrzej GAŁECKI, Marek MICHALCZUK, Arkadiusz KASZEWSKI, Bartłomiej UFNALSKI, Lech M. GRZESIAK   

  Optymalizacja rojem czą̨stek regulatora liniowo-kwadratowego z członami oscylacyjnymi dla trójfazowego przekształtnika sieciowego

  Particle swarm optimization of the multioscillatory LQR for a three-phase grid-tie converter

 27.   Marcin ZYGMANOWSKI, Jarosław MICHALAK, Michał JELEŃ   

  Poprawny pomiar prądu nieciągłego w przekształtniku DC/DC typu BOOST

  Correct input current measurement of DC/DC boost converter operating in discontinuous conduction mode

 28.   Marcin KASPRZAK, Krzysztof PRZYBYŁA    

  Porównanie falowników klasy D-ZVS 300 kHz do nagrzewania indukcyjnego z tranzystorami MOSFET na bazie Si oraz SiC

  Comparison of 300 kHz Class D-ZVS inverters for induction heating with MOSFET transistors based on Si and SiC

 29.   Tomasz PAJCHROWSKI   

  Porównanie struktur regulacyjnych dla napędu bezpośredniego z silnikiem PMSM ze zmiennym momentem bezwładności i obciążenia

  Comparison of control structures for direct drive with PMSM motor with variable inertia and load torque

 30.   Piotr FALKOWSKI    

  Predykcyjna regulacja momentu i strumienia silnika indukcyjnego - dobór współczynnika wagowego

  Predictive torque and flux control – weighting factor selectin

 31.   Karol WRÓBEL, Piotr SERKIES, Krzysztof SZABAT   

  Predykcyjne algorytmy sterowania prędkością silnika indukcyjnego

  Predictive speed control algorithms of induction motor

 32.   Karol WRÓBEL    

  Predykcyjne sterowanie prędkością napędu z silnikiem indukcyjnym – wybrane aspekty sterowania z algorytmem ze skończonym zbiorem rozwiązań

  Predictive control of induction motor drive- selected aspects of control with algorithm of finite control set

 33.   Kamil KIEREPKA, Piotr LEGUTKO, Marcin KASPRZAK   

  Problematyka komutacji nieoptymalnych w pojedynczym szeregowym dwuczęstotliwościowym jednoczesnym falowniku do nagrzewania indukcyjnego

  Single series simultaneous dual frequency inverter for induction heating, hard switching operation issue

 34.   Piotr ZIMOCH   

  Quasi – rezonansowy dwufazowy przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie

  Quasi – resonant two-phase DC/DC boost converter

 35.   Michał HARASIMCZUK, Adam BORCHERT   

  Quasi – rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie z dławikiem dzielonym przełączany przy zerowym napięciu

  Single switch quasi-resonant ZVS converter with tapped

 36.   Marcin BASZYŃSKI   

  Sposób sterowania silnika BLDC o nieskojarzonych uzwojeniach

  An Open-End Winding BLDC Motor Power Supply System

 37.   Tomasz TARCZEWSKI, Michał SKIWSKI, Lech M. GRZESIAK, Marek ZIELIŃSKI   

  Sterowanie bazujące na sprzężeniu od wektora zmiennych stanu z ograniczeniami serwonapędem z silnikiem PMSM

  Constrained state feedback control of PMSM servo-drive

 38.   Zbigniew KRZEMIŃSKI, Janusz SZEWCZYK, Elżbieta BOGALECKA   

  Sterowanie małą elektrownią wiatrową z wykorzystaniem efektu przeciągnięcia

  Small wind turbine control system with a stall effect

 39.   Kamil ANTONIEWICZ, Krzysztof RAFAŁ   

  Sterowanie predykcyjne 3-poziomowego 4-gałeziowego przekształtnika FCC - wpływ niedopasowania parametrów modelu

  Model predictive control of 4-leg 3-level FCC converter - influence of model parameter mismatch

 40.   Dariusz JANISZEWSKI   

  Sterowanie predykcyjne prędkością napędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych

  Speed model predictive control of permanent magnet synchronous motor drive

 41.   Karol TATAR, Piotr LEŚNIEWSKI, Piotr CHUDZIK   

  Sterowanie ślizgowe przetwornicy DC-DC ze słabo tłumionym filtrem wejściowym LC

  Sliding mode control of DC-DC converter with low damped input filter

 42.   Janusz BARAN, Andrzej JĄDERKO   

  Sterowanie turbiną wiatrową z odtwarzaniem momentu aerodynamicznego

  Control of the wind turbine with aerodynamic torque estimation

 43.   Piotr GRZEJSZCZAK, Marek SZYMCZAK, Roman BARLIK   

  Sterownik dwukierunkowego wielomodułowego przekształtnika DC/DC zrealizowany na platformie FPGA

  Digital controller of bidirectional multi-modular DC/DC converter implemented in FPGA

 44.   Arkadiusz LEWICKI, Patryk STRANKOWSKI, Marcin MORAWIEC, Jarosław GUZIŃSKI   

  Strategia wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielofazowych falowników napięcia

  Space Vector Modulation strategy for multiphase Voltage Source Inverters

 45.   Zbigniew KACZMARCZYK, Michał ZELLNER, Krystian FRANIA   

  Straty mocy i rezystancja zastępcza związane z przeładowywaniem nieliniowej pojemności wyjściowej tranzystora MOSFET

  Power losses and equivalent resistance associated with cyclic charging and discharging of nonlinear output capacitance of MOSFET transistor

 46.   Leszek WOLSKI, Wojciech MATELSKI, Karol SEWERYN, Paweł PAŚKO   

  Superkondensatorowy układ napędowy gruntowego próbnika kosmicznego

  Supercapacitors based driving system for space fast surface sample acquisition system

 47.   Michał GWÓŹDŹ   

  Szerokopasmowe energoelektroniczne sterowane źródło napięcia ze stopniem mocy bazującym na tranzystorach GaN

  Broadband power electronics controlled voltage source with output stage based on GaN transistors

 48.   Jacek KANIEWSKI   

  Transformator hybrydowy z dwubiegunowym przekształtnikiem AC/AC bez magazynu energii DC

  The hybrid transformer with a bipolar AC/AC converter without DC energy storage

 49.   Arkadiusz KASZEWSKI, Andrzej STRAŚ, Andrzej GAŁECKI, Marek MICHALCZUK, Bartłomiej UFNALSKI, Lech M. GRZESIAK   

  Układ laboratoryjny energoelektronicznego interfejsu sieciowego AC/DC/DC dla magazynu energii

  Laboratory setup of an AC/DC/DC power electronics converter for an energy storage system

 50.   Filip GRECKI, Paweł ALOSZKO, Radosław JEŻ   

  Układ pomiarowy/detekcji prądu stałego dla falowników silnoprądowych – kompensacja strumienia prądu przemiennego w pomiarowym obwodzie magnetycznym

  Current detection/measurement system dedicated for high current power converters – compensation of alternating flux in magnetic circuit

 51.   Zbigniew WARADZYN, Robert STALA, Aleksander SKAŁA, Andrzej MONDZIK, Adam PENCZEK   

  Układ powielacza napięcia w technice przełączanych kondensatorów o zredukowanych kosztach - badania eksperymentalne i studium wykonalności

  A Cost-Effective Resonant Switched-Capacitor DC-DC Boost Converter - Experimental Results And Feasibility Model

 52.   Robert STALA, Adam KAWA, Adam PENCZEK, Zbigniew WARADZYN, Andrzej MONDZIK   

  Układ powielacza napięcia w technice przełączanych kondensatorów w topologii synchronicznej - badania eksperymentalne i studium wykonalności

  A Synchronous Resonant Switched-Capacitor DC-DC Boost Converter - Experimental Results And Feasibility Model

 53.   Kamil KLIMKOWSKI   

  Układ sterowania wektorowego silnikiem indukcyjnym odporny na uszkodzenia przetwornika prądu stojana

  Stator current sensor fault tolerant vector control of induction motor drive

 54.   Stefan BROCK   

  Wpływ cyfrowego różniczkowania z filtracją na nastawy regulatora PI prędkości

  Influence of filters for numerical differentiation on parameter tuning of PI speed controllers

 55.   Krzysztof PRZYBYŁA, Marcin KASPRZAK   

  Wpływ obudowy tranzystora SiC MOSFET na sprawność energetyczną falownika klasy DE z pasma 13,56 MHz

  Influence of transistor’s case on efficiency of Class DE inverter from 13. 56 MHz band

 56.   Mateusz DYBKOWSKI, Kamil KLIMKOWSKI   

  Wpływ uszkodzeń silnika indukcyjnego i przekształtnikowego układu napędowego na proces detekcji awarii wybranych czujników pomiarowych

  Influence of induction motor faults on performance of the chosen measurements sensors faults detectors in vector controlled motor drives

 57.   Tomasz SOBIERAJ   

  Wybór parametrów dla optymalnej strategii sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi

  Selection of the parameters for the optimal control strategy for permanent-magnet synchronous motor

 58.   Grzegorz KMITA, Wojciech WYSOCKI, Andrzej RYBAK, Dariusz SMUGAŁA   

  Wybrane aspekty zastosowań amorficznych materiałów magnetycznych

  Exemplary aspects of the use of amorphous magnetic materials

 59.   Maciej SWADOWSKI, Krzysztof ZYGOŃ, Andrzej JĄDERKO   

  Wysokoczęstotliwościowy przekształtnik z obwodami rezonansowymi pracującymi z wielokrotnością częstotliwości przekształtnika na przykładzie zastosowania w nagrzewnicach indukcyjnych

  High-frequency converters with resonant circuits working with multiple converter frequency on an example of use in induction heaters

 60.   Szymon WERMIŃSKI, Grzegorz BAZYDŁO   

  Zarządzanie energią w ramach Infrastruktury Sieci Domowej z użyciem układów FPGA

  Energy management with the use of home Energy Management System implemented in FPGA)

 61.   Michał KRYSTKOWIAK, Łukasz CIEPLIŃSKI, Michał GWÓŹDŹ    

  Zasilacz UPS z funkcją aktywnej kompensacji mocy biernej i mocy odkształcenia

  Uninterruptible power supply UPS with active compensation of reactive and distortion power

 62.   Mateusz KORZONEK, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA, Grzegorz TARCHAŁA    

  Zastosowanie emulacji analogowej do dyskretnej realizacji prądowego estymatora prędkości silnika indukcyjnego MRASCC

  Application of analog emulation to discrete realization of current estimator of induction motor speed MRASCC

 63.   Mateusz ŻYCHLEWICZ, Piotr DERUGO, Marcin KAMIŃSKI   

  Zastosowanie sterowania z modelem wewnętrznym opartego o sieci neuronowe dla napędu z elastycznym sprzęgłem

  Internal Model Control based on neural networks applied for drive with elastic coupling

 64.   Rafał PIOTUCH   

  Zmodyfikowany regulator prądu typu Dead-Beat silnika synchronicznego z magnesami trwałymi

  Modified Dead-Beat type current control for PMSM

Strona zaktualizowana: 3.04.2022