Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Tematyka Konferencji

Tematyka konferencji SENE obejmuje zagadnienia związane z energoelektroniką i napędem elektrycznym, a w szczególności:

 • metody sterowania układami napędowymi i energoelektronicznymi
 • elementy teorii sterowania, metody sztucznej inteligencji i informatyki inspirowane zastosowaniami w układach napędowych i energoelektronicznych
 • analizę, syntezę, modelowanie, symulację i zagadnienia specjalne w napędach przekształtnikowych prądu stałego i przemiennego
 • zastosowania w robotyce
 • napędy i zastosowania trakcyjne
 • maszyny elektryczne
 • sterowanie przez sieć systemami rozproszonymi w energetyce i napędzie
 • kompatybilność elektromagnetyczną
 • kompensację mocy biernej i inne zagadnienia energetyczne
 • rezerwowe źródła zasilania
 • inne zastosowania energoelektroniki
 • edukację w zakresie energoelektroniki, napędu i sterowania
 • diagnostykę układów elektronicznych i napędowych
 • podzespoły układów energoelektrycznych

Komitet naukowy oczekuje również od Państwa propozycji sesji specjalnych poświęconych wybranym tematom.

Strona zaktualizowana: 20.11.2023