Institute of Automatic Control Łódź, November 22-24, 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Plenary lecture

Referat plenarny „Forum współpracy przemysłu z nauką na przykładzie APS Energia SA" wygłoszą Piotr Szewczyk, Bartłomiej Kamińsk, APS Energia SA

Przedstawimy perspektywy rozwoju energoelektroniki w kontekście zidentyfikowanych potrzeb energetyki i zastosowań przemysłowych. W ramach najnowszej strategii rozwoju APS Energia planowane jest prowadzenie szerokiego zakresu prac badawczych w dziedzinie aplikacji nowoczesnych łączników energoelektronicznych, zasobników energii, a także rozwiązań konstrukcyjnych oraz metod sterowania przekształtników energoelektronicznych. W wyniku tych prac APS Energia planuje wprowadzić na rynek wysokosprawne systemy przetwarzania energii przeznaczone dla takich rynków jak trakcja pojazdowa, energetyka odnawialna oraz jądrowa.

Polskie Uczelnie techniczne dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz specjalistyczną aparaturą badawczą wraz z oprogramowaniem, mogącą pomóc spółce w realizacji zaplanowanych celów. APS Energia SA jest zainteresowana współpracą z Uczelniami na zasadzie konsultacji naukowych, współpracy przy opracowywaniu konstrukcji oraz badaniach symulacyjnych jak i laboratoryjnych opracowywanych prototypów.

Realizację wyżej wymienionych celów ułatwi nam utworzenie centrum badawczo rozwojowego w nowobudowanej siedzibie APS Energia w Stanisławowie Pierwszym.

Szczegółowe zagadnienia w obszarze zainteresowania APS Energia to: aplikacje nowoczesnych łączników energoelektronicznych wykorzystujących SiC i GaN, aplikacje nowoczesnych elementów magnetycznych, przekształtniki o wysokiej sprawności energetycznej, metody regulacji przekształtników wykorzystujące zaawansowane sterowniki DSP, aplikacje nowoczesnych zasobników energii, urządzenia przetwarzające średnie napięcia.

W naszej prezentacji przybliżymy możliwości synergii nauki z przemysłem.


dr inż Piotr Szewczyk, Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst w Aachen, W 1998 uzyskał stopień doktora inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Współzałożyciel APS Nowoczesne Systemy Zasilania s.c. i wspólnik od 1995 r. Współzałożyciel i udziałowiec technologicznych spółek produkcyjnych APS Energia Sp. z o.o. oraz AC Sp. z o.o, W APS Energia Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, od momentu powstania spółki w 2001 r. do dnia przekształcenia jej w 2010 r. w APS Energia S.A., w której pozostaje Prezesem Zarządu do dnia dzisiejszego. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów i referatów w czasopismach i konferencjach naukowych

dr inż. Bartłomiej Kamiński, uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1999 roku. W latach 2000-2002 pracował jako projektant elektronik w Cummins Generator Technologies, W 2006 roku obronił doktorat o tematyce falowników wielopoziomowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Do roku 2014 pracował na uczelni jako adiunkt. Od 2014 roku dyrektor pionu R&D w APS Energia SA.

Updated: 3.04.2022