Institute of Automatic Control Łódź, November 22-24, 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Konferencja SENE 2015

W dniach 18-20 listopada 2015 w Łodzi odbyła się XII Krajowa Konferencja Naukowa "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym", SENE 2015.

Referat plenarny „Energy Efficiency for High-Power Electrical Drives”, wygłosił Pan prof. Joachim Holtz . (more)

Drugi referat plenarny: „Mikroelektrownie wiatrowe – projektowanie i sterowanie”, wygłosił Pan prof.dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński kierownik Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. (więcej) (more)

Podsumowaniem konferencji był referat plenarny: „Sterowanie o zmiennej strukturze z ruchem ślizgowym - podstawowe koncepcje i aktualne kierunki badań”, który wygłosił Pan prof.dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz kierownik Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej. (więcej) (more)

Organizatorem konferencji był Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej. Patronatem konferencję objęli: Komitet Elektrotechniki PAN oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska Wsparcia udzielili również:

Konferencja organizowana jest w cyklu dwuletnim. Stanowi ona forum krajowej energoelektroniki i napędu elektrycznego, którego celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego, wymiana doświadczeń oraz zaktywizowanie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi.

W ramach konferencji odbyły się również dwa spotkania: „Forum współpracy przemysłu z nauką na przykładzie APS Energia S.A” oraz "Rozwój przemysłu - Industry 4.0" na których przedyskutowano: perspektywy rozwoju energoelektroniki w kontekście zidentyfikowanych potrzeb energetyki i zastosowań przemysłowych jak również nowe trendy w rozwoju systemów automatyki przemysłowej.

Tradycyjnym akcentem konferencji było wręczenie młodym pracownikom naukowym nagród za najlepsze referaty.

Updated: 3.04.2022