Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Konferencja SENE 2017

W dniach 22-24 listopada 2017 w Łodzi odbyła się XIII Krajowa Konferencja Naukowa "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym", SENE 2017.

Referat plenarny „Autonomous Distributed Control of the Next-Generation Smart Grid”, wygłosił Pan Dr. Qing-Chang Zhong . (more)

Drugi referat plenarny: „Zaawansowane metody sterowania przekształtników AC/DC i DC/AC – algorytmy tablicowe i predykcyjne.", wygłosił Pan profesor Andrzej Sikorski prorektor ds. nauki Politechniki Białostockiej. (więcej) (more)

Trzeci referat plenarny: „Communicating science and tech in a clearer way – some professional advice", wygłosił Pan Olle Bergman . (więcej)

Organizatorem konferencji był Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej. Patronatem konferencję objęli: Komitet Elektrotechniki PAN oraz Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska Wsparcia udzielili również:

Konferencja organizowana jest w cyklu dwuletnim. Stanowi ona forum krajowej energoelektroniki i napędu elektrycznego, którego celem jest zaprezentowanie dorobku naukowego, wymiana doświadczeń oraz zaktywizowanie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi.

Tradycyjnym akcentem konferencji było wręczenie młodym pracownikom naukowym nagród za najlepsze referaty.

Strona zaktualizowana: 3.04.2022