Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Konferencja SENE 2022

W dniu 23 listopada 2022 w Łodzi odbyła się uroczysta inauguracja jubileuszowej XV Konferencji Naukowej "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym", SENE 2022. Wykłady plenarne zorganizowano w nowo oddanym dla zwiedzających Orientarium stanowiącym część łódzkiego ZOO.

Orientarium łódzkie to obecnie najnowocześniejszy w Europie pawilon poświęcony faunie i florze Azji Południowo Wschodniej. Na powierzchni prawie 10 boisk piłkarskich znalazło dom 35 gatunków zwierząt lądowych oraz 180 gatunków ryb. Ich codzienne zachowania można podglądać z trzech perspektyw: podwodnej, lądowej oraz z "lotu ptaka".Organizatorem konferencji był Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Patronatem konferencję objął Komitet Elektrotechniki PAN. Wsparcia udzielili również:Referat plenarny „Real-time Energy Management and Optimization for Electrified Vehicles and Ships”, wygłosiła Pani profesor Jing Sun z University of Michigan, United States. ( ... )

Drugi referat plenarny: „Power electronics and hybrid transformers in distributed energy system - opportunities and challenges", wygłosił Pan profesor Mariusz Malinowski z Politechniki Warszawskiej. ( ... )

Trzeci referat plenarny: „Diagnosability of hybrid dynamical systems", wygłosiła Pani profesor Maria Domenica Di Benedetto z University of L’Aquila, Italy. ( ... )


W konferencji wzięło udział 87 uczestników ze wszystkich ośrodków naukowych w kraju zajmujących się energoelektroniką i napędem elektrycznym. Komitet Naukowy Konferencji SENE zakwalifikował do wygłoszenia 49 referatów. Prezentacje i dyskusje odbywały się równolegle w dwóch salach.

Tradycyjnym akcentem konferencji było wręczenie młodym pracownikom naukowym nagród za najlepsze referaty. Do konkursu wytypowano 12 samodzielnych prac młodych badaczy.

W roku 2022 nagroda główna została ufundowana przez:

Strona zaktualizowana: 26.11.2023