Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Stypendia

Bardzo chcielibyśmy, by udział w konferencji SENE’23, organizowanej w 30-lecie pierwszej edycji był jak najpowszechniejszy.

Uprzejmie informujemy, że dzięki hojności firmy TRUMPF HUETTINGER Sp. z o.o. Komitet Naukowy ma możliwość ufundowania kilku stypendiów pokrywających koszt opłaty konferencyjnej dla osób, których udział w konferencji nie może, z różnych względów, być sfinansowany poprzez ich pracodawców. Komitet Naukowy nie stawia żadnych formalnych ograniczeń aplikującym, w szczególności nie wymaga nadesłania referatu, oczekuje jednak, że potrzeba takiego sfinansowania udziału w SENE zostanie odpowiednio uzasadniona.

Chętnych do skorzystania z tej możliwości prosimy o aplikację (wg. wzoru) nadesłaną na adres mailowy jacek.kabzinski@p.lodz.pl w terminie do 31 lipca 2023, zawierającą:

  • a) dane zainteresowanej osoby i jej pracodawcy,
  • b) argumenty uzasadniające otrzymanie stypendium,
  • c) ewentualnie, poparcie jednego z członków Komitetu Naukowego lub bezpośredniego przełożonego.
Komitet Naukowy podejmie decyzje o przyznanych stypendiach niezwłocznie po zebraniu zgłoszeń.
Strona zaktualizowana: 4.07.2023