Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

sesja plenarna

Referat plenarny "Układy napędowe pojazdów elektrycznych - ewolucja technologii" wygłosi profesor Lech M. Grzesiak

Pojazdy z napędem elektrycznym były budowane i wykorzystywane przeszło 100-lat temu, zanim rynek motoryzacyjny zdominowany został przez pojazdy z silnikiem spalinowym. Samochody z napędem elektrycznym przestano praktycznie produkować́ po uruchomieniu przez firmę̨ Ford produkcji samochodów z silnikiem spalinowym (początek XX wieku). Nowa era samochodów elektrycznych to początek XXI wieku. Najpierw pojawiły się samochody z napędem hybrydowym. Ostatnie kilka lat to zdecydowany trend związany z rozwojem pojazdów z napędem elektrycznym (EV). Systemy napędowe składają̨ się̨ z magazynu energii elektrycznej (źródła energii elektrycznej), maszyny elektrycznej oraz przekształtnika energoelektronicznego i układu sterowania pozwalającego na regulowanie momentu i prędkości silnika napędowego.

Wykład będzie przeglądem elektrycznych systemów napędowych w produkowanych pojazdach elektrycznych. Przedstawiony zostanie aktualny stan badań naukowych związanych z rozwojem nowych technologii w obszarze: maszyn elektrycznych, przekształtników energoelektronicznych oraz elektrochemicznych źródeł energii.

Zostaną omówione rozwiązania z maszyną wysokoobrotową i przekładnią mechaniczną, oraz napędy bezpośrednie bez dodatkowej przekładni mechanicznej (np. napędy umieszczone w kołach). Przedstawimy zaawansowane struktury i metody sterowania zapewniające precyzyjną kontrolę trakcji (analogia do ABS i DTC), zarządzanie przepływem energii podczas pracy silnikowej i generatorowej oraz dostosowanie systemów pokładowych do korzystania ze stacji szybkiego ładowania. Zostaną przedstawione przekształtniki cechujące się wysoką sprawnością̨ oraz przeciążalnością, która zapewnia odpowiednio wysoką dynamikę̨ systemu napędowego oraz specyficzne cech stosowanych maszyn elektrycznych.


Prof. dr hab. inż. Lech M. Grzesiak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, profesorem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.Pełni funkcje Dziekana Wydziału oraz Kierownika Zakładu Napędu Elektrycznego. Wcześniej był Zastępcą Dyrektora ds. Nauki (1991-2008), a następnie Dyrektorem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (2008-2012). Był Co-Dyrektorem Centrum Doskonałości (2003-2005) - “Power Electronics Intelligent Control for Energy Conservation – PELINCEC. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora pomocniczego w IEEE Transaction on Industrial Electronics, a obecnie w IEEE Transaction on Industrial Informatics. Odbył długoterminowe staże w ETH Zuerich oraz RWTH Aachen. Jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych. W 2003 uzyskał stopień Senior Member w IEEE.

Jego badania naukowe i publikacje dotyczą̨ zagadnień́ sterowania napędami elektrycznymi i niekonwencjonalnymi, przekształtnikowymi układami wytwarzania energii elektrycznej, a ostatnio wykorzystania metod sztucznej inteligencji w układach sterowania napędami i przekształtnikami energoelektronicznym. Jest współautorem ponad 40 patentów oraz autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych. Jest współautorem podręcznika akademickiego „Sterowanie napędów elektrycznych”.

Strona zaktualizowana: 3.04.2022