Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

30 lat konferencji SENE – rozwój polskich szkół naukowych w obszarze energoelektroniki i napędu elektrycznego


 • [1]: Jacek Kabziński    

  Trzydzieści lat Konferencji Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym

 • [2]: Roman Barlik    

  Udział Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW w konferencjach SENE

  Participation of the Institute of Control and Industrial Electronics of the Warsaw University of Technology in SENE conferences.

 • [3]: Andrzej Dębowski    

  Pierwsze falowniki w Instytucie Automatyki PŁ

  The first inverters at the Institute of Automatic Control TUL

 • [4]: Krzysztof GÓRECKI    

  Zespół modelowania i analizy elektronicznych elementów i układów mocy z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

  Team of modelling and analysis of power electronic components and network

 • [5]: Wojciech Jarzyna    

  Badania i wdrożenia realizowane w Katedrze Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej

 • [6]: Teresa Orłowska-Kowalska    

  Związki wrocławskiej szkoły naukowej Automatyki Napędu Elektrycznego z Konferencją SENE

  Associations of the Wrocław science school Electric Drive Automation with the SENE Conference

 • [7]: Robert Stala, Stanisław Piróg    

  Rozwój Laboratorium Energoelektroniki w Katedrze Energoelektroniki i Systemów Przetwarzania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

  Development of the Power Electronics Laboratory at the Department of Power Electronics and Energy Control Systems at the AGH University of Krakow

 • [8]: Krzysztof Zawirski    

  Udział środowiska naukowego Politechniki Poznańskiej w konferencjach SENE

  Participation of the Poznan University of Technology academic community in SENE conferences

Strona zaktualizowana: 28.10.2023