Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Publikacje

Po konferencjach SENE Komitet Naukowy rekomenduje szereg prac do publikacji w czasopismach naukowych i monografiach. Po konferencji SENE2023 wybrane prace zostaną skierowane do Przeglądu Elektrotechnicznego. Prowadzone są rozmowy w sprawie opublikowania sekcji specjalnej Biuletynu PAN (Nauki Techniczne).


W ostatnich latach publikacje ukazały się:

w numerach 3-5/2023
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 68/2020
Biuletynu Polskiej Akademii Nauk

w numerach 6-7/2020
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerach 3-5/2018
Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerach 3-5/2016 Przeglądu Elektrotechnicznego

w numerze 1/2016 Power Electronics and Drives (PE&D)

w wydanej przez wydawnictwo Springer monografii Advanced Control of Electrical Drives and Power Electronic Converters

Strona zaktualizowana: 4.05.2023