Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl


XVI Konferencja Naukowa

Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2023"

Łódź, 22-24 listopada 2023


organizator:

Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej


pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN

Partner strategiczny: TRUMPF Huettinger


przy wsparciu:


pobierz ulotkę

Strona zaktualizowana: 26.10.2023