Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Tutorial

Aby zgłosić chęć udziału w tutorialu wciśnij przycisk poniżej. Ilość miejsc ograniczona - zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

"Magazyny energii w sieciach energetycznych i trakcyjnych" środa, 22 listopada 2023, godz. 11:30-13

Zmiany zachodzące w systemie energetycznym, związane z rozwojem lokalnych źródeł rozproszonych opartych głównie o energię odnawialną oraz dążeniem do lokalnego bilansowania systemu energetycznego są tak dynamiczne i szerokie, że nazywa się je transformacją systemu energetycznego. Stymulowane przez wiele czynników natury ekonomicznej, politycznej, ekologicznej czy też technologicznej dzieją się bardzo dynamicznie, a tempo obserwowanych zmian przyspiesza. Magazyny energii to jedne z podstawowych urządzeń umożliwiających transformację systemu energetycznego i dalszy, stabilny rozwój źródeł rozproszonych, nazywane też filarem transformacji. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest efektywniejsze i stabilniejsze wykorzystanie energii dostępnej ze źródeł odnawialnych oraz rozwój metod lokalnego bilansowania energii elektrycznej. Mogą pełnić także ważną funkcję związaną ze stabilizacją i poprawą parametrów sieci elektroenergetycznej, dla której dużym wyzwaniem są rozproszone źródła energii. Magazyny energii to złożone urządzenia. Pod pojęciem magazyn energii rozumiana jest nie tylko bateria elektrochemiczna, ale cały łańcuch wartości obejmujący wytworzenie produktu, jego instalację w miejscu docelowej pracy, bezpieczne użytkowanie i serwisowanie, zapewnienie wymaganych funkcjonalności i parametrów oraz demontaż i utylizację po zakończeniu okresu eksploatacji.

Podczas naszego kursu przedstawimy aspekty techniczne oraz prawne instalacji magazynowania energii. Omówimy różne technologie zasobników, ich cechy charakterystyczne oraz potencjalne aplikacje. Zwrócimy uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz możliwe rozwiązania techniczne. W końcu podamy przykłady instalacji w sieci elektroenergetycznej i systemach trakcyjnych oraz ich wpływ na systemy zasilające.


Szymon Piasecki pracuje w Apator S.A. na stanowisku menedżera produktu ds. OZE. Swoje zainteresowania zawodowe i naukowe skupia na zagadnieniach związanych z rozwojem źródeł rozproszonych i ich wpływem na sieć elektroenergetyczną oraz magazynowaniem energii. W Apator odpowiedzialny za rozwój produktów dedykowanych dla branży OZE oraz elektromobilności, w tym pilotażowych wdrożeń magazynów energii. Szymon Piasecki ukończył studia drugiego i trzeciego stopnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, z którym jest stale związany w ramach prowadzonej działalności naukowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w firmach APS Energia, Zakład Energoelektroniki Twerd Sp. z o.o. i obecnie w Grupie Apator.

Radek Sobieski pracuje w firmie Markel Sp. z o. o. na stanowisku dyrektora do spraw badań i rozwoju. Głównym celem jego działań jest wdrażanie rozwiązań energoelektronicznych na różnym poziomie integracji – między innymi w dziedzinie magazynowania energii dla sieci energetycznych oraz trakcyjnych. Obecnie doktorant wdrożeniowy na wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Wróć do listy tutoriali

Strona zaktualizowana: 30.05.2023