Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 23-25 listopada 2022
kosene @ info.p.lodz.pl

Opłata Konferencyjna

Opłaty i świadczenia

Opłata konferencyjna wynosi 2400 zł od każdego uczestnika (2300 zł dla członków IEEE) i obejmuje:

  • zgłoszenie i zaprezentowanie referatu,
  • zamieszczenie referatu w Materiałach Konferencyjnych (wydanie elektroniczne),
  • komplet Materiałów Konferencyjnych,
  • zakwaterowanie (2 noclegi) w pokojach 1- i 2-osobowych z łazienkami, TV-Sat, telefonem i dostępem do Internetu,
  • wyżywienie (od obiadu w środę do obiadu w piątek włącznie) oraz gorące i zimne napoje w przerwach obrad,
  • udział w obradach i imprezach towarzyszących Konferencji,
  • miejsce na monitorowanym parkingu niestrzeżonym.

Wszystkie nadesłane prace będą recenzowane. recenzje artykułów są zgodnie z wymogami Przeglądu Elektrotechnicznego i innych czasopism naukowych, co umożliwi rekomendowanie ich do druku w tych czasopismach. Ewentualne koszty publikacji nie wchodzą w skład opłaty konferencyjnej.


Opłaty należy dokonać na konto numer:

03 1240 3028 1111 0010 3741 8675 ( PEKAO S.A.)

Politechnika Łódzka Instytut Automatyki       90-537 Łódź, Stefanowskiego 18

NIP: 727-002-18-95

Jednocześnie, ze względów technicznych, mamy do Państwa ogromną prośbę - prosimy o zamieszczenie w tytule przelewu następującego wpisu: „SENE’2022 opłata za: imię i nazwisko uczestnika” i przesłanie, w dniu dokonania opłaty, na adres Pani mgr Anny Stolarczyk: anna.stolarczyk @ p.lodz.pl wypełnionego formularza wpłaty dostepnego pod linkiem:

formularz_wplaty.pdf


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawie opłat lub faktur prosimy o bezpośredni kontakt z panią mgr Anną Stolarczyk mailem: anna.stolarczyk @ p.lodz.pl lub telefonicznie 42 6312555

Strona zaktualizowana: 11.09.2022