Instytut Automatyki
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 22-24 listopada 2023
kosene @ info.p.lodz.pl

Konferencja SENE 2019

W dniach 20-22 listopada 2019 w Łodzi odbyła się XIV Krajowa Konferencja Naukowa "Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym", SENE 2019. Organizatorem konferencji był Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej. Patronatem konferencję objął Komitet Elektrotechniki PAN.

Referat plenarny:

„Cyber-physical control of automated transport systems”, wygłosił Pan profesor Karl H. Johansson. (more)

Drugi referat plenarny:

„Układy napędowe pojazdów elektrycznych - ewolucja technologii", wygłosił Pan profesor Lech M. Grzesiak dziekan wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. (więcej) (more)

W konferencji wzięło udział 127 uczestników ze wszystkich ośrodków naukowych w kraju zajmujących się energoelektroniką i napędem elektrycznym. Komitet Naukowy Konferencji SENE zakwalifikował do wygłoszenia i opublikowania 56 referatów. Prezentacje i dyskusje odbywały się równolegle w dwóch salach.

Tradycyjnym akcentem konferencji było wręczenie młodym pracownikom naukowym nagród za najlepsze referaty. Do konkursu wytypowano 19 samodzielnych prac młodych badaczy.

Strona zaktualizowana: 3.04.2022